起名网logo
您所在位置: 宝宝取名 > 取名字典 > 和字取名的寓意

和字取名的寓意

  • 和的拼音:hé、hè
  • 和的笔画:8
  • 和的五笔:TKG
  • 和的部首:
  • 和的取名笔画:8
  • 和的注音:ㄏㄜˊ ㄏㄜˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˋ ㄏㄨˊ
  • 和的繁体:
  • 和的五行:
  • 和的字形结构:左右结构

与和相似的字 :

和字音形义一般,五行为水, 适合五行缺水的人取名,结合出生日期更准确。点击输入出生日期起名

和字取名寓意

【和】:指平静、协调、相安、温柔的意思。男性字,用字频率在人名库中使用了195760次 和字取名

和字取名参考

【和】:上下敦睦,妻贵子贵,中年劳或疾病,晚年隆昌。

和的字义

【和】:hé hè huó huò hú(ㄏㄜˊ ㄏㄜˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˋ ㄏㄨˊ)
⒈  相安,谐调:和美。和睦。和谐。和声。和合(a.和谐;b.古代神话中象征夫妻相爱的两个神)。和衷共济。⒉  平静:温和。祥和。和平。和气。和悦。和煦。惠风和畅。⒊  平息争端:讲和。和约。和议。和亲。⒋  数学上指加法运算中的得数:二加二的和是四。⒌  连带:和盘托出(完全说出来)。和衣而卧。⒍  连词,跟,同:我和老师打球。⒎  介词,向,对:我和老师请教。⒏  指日本国:和服(日本式服装)。和文。大和民族。⒐  体育比赛不分胜负的结果:和棋。和局。⒑  姓。

和字相似的字

与和同五行的字: 五行属水大全

与和同结构的字:

与和同部首的字:

与和同音的字:

和的详细解释

◎ 和 咊 hé 〈形〉 (1) 和谐;协调。 [harmonious;coordinated] 和,相应也。——《说文》 和,谐也。——《广雅》 音声相和。——《老子》 乐从和。——《国语·周语下》 倡予和女。——《诗·郑风·萚兮》 鸣鹤在阴,其子和之。——《易·中孚卦》 与讴谣乎相龢。——《文选·王褒·洞箫赋》 和五声。——《吕氏春秋·慎行论》 圣人为能和。 和乐之本也。 夔能和之。 (2) 又如:和合日(和谐、合好的吉日);和合会(合好;和谐);和令(和谐畅适);和比(和谐) (3) 和顺;平和 [gentle;mild]。如:和衷(和善。今称和衷共济,即指同心和善而共济艰难);和昶(和畅);和直(平和爽直;和顺正直);和正(和顺端正) (4) 和睦;融洽 [on friendly terms;harmonious] 颜色愈和。——《史记·魏公子列传》 言和而色夷。——明· 宋濂《送东阳马生序》 (5) 又如:和友(和睦友爱);和比(和睦;和谐);和居(和睦相处);和勉(和睦互勉) (6) 喜悦 [happy]。如:和悦(和乐喜悦);和喜(和洽喜悦);和愉;和怿(和悦) (7) 暖和;和煦;晴和 [warm] 海上风和日暖。——刘斧《青锁高议》 春和景明。——宋· 范仲淹《岳阳楼记》 天稍和。——明· 袁宏道《满井游记》 久而乃和。——明· 宋濂《送东阳马生序》 和无寡。——《论语·季氏》 (8) 又如:和清(温和清朗);和媚(温和美好) (9) 适中;恰到好处 [moderate]。如:和售(以平价相买卖);和成(适量的饮食);和口(适口;可口);和味(适口之食) (10) 指身体健康舒适 [comfortable] 和于身也。——《战国策·赵策》 (11) 又如:和宜(合适,舒服);和胜(病愈);和舒(和畅舒适) (12) 日语的,日本的 [Japanese]。如:汉和辞典;和服 (13) 搀和,混和 [mix] 松脂蜡和纸灰。——宋· 沈括《梦溪笔谈·活板》 泪珠和笔墨齐下。——清· 林觉民《与妻书》

和字康熙字典解释

和【丑集上】【口部】 康熙筆画:8画,部外筆画:5画 〔古文〕咊龢《廣韻》《正韻》戸戈切《集韻》《韻會》胡戈切,音禾。《廣韻》順也,諧也,不堅不柔也。《書·堯典》協和萬邦。 又《舜典》律和聲。《易·乾卦》保合太和。《中庸》發而皆中節謂之和。 又《書·堯典》乃命羲和。《註》羲氏,和氏,主曆象授時之官。 又《詩·小雅》和鸞雝雝。《傳》在軾曰和,在鑣曰鸞。《疏》和,亦鈴也,以其與鸞相應和,故載見曰和鈴央央是也。《廣韻》本作鉌。 又《爾雅·釋樂》大笙謂之巢,小笙謂之和。《註》和,十三簧。 又《周禮·夏官·大司馬》以旌爲左右和之門。《註》軍門曰和,今謂之壘門,立兩旌以爲之。《戰國策》與秦交和而舍。 又《諡法》不剛不柔曰和。 又和夷,地名。《書·禹貢》和夷底績。 又雲和,地名。《周禮·春官·大司樂》雲和之琴瑟。 又《廣韻》州名,在淮南,漢屬九江郡,齊爲和州。 又《韻會》西和州,秦蒙恬築長城始此,唐爲岷州,宋攺西和州。 又《廣韻》姓也。本自羲和之後,一云卞和之後,晉有和嶠。 又《正字通》養和,今之靠背也。李泌采異木蟠枝以隱背,號曰養和。 又《松陵集》皮日休以五物送魏不琢,有烏龍養和,桐廬養和。 又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》胡臥切,禾去聲。《廣韻》聲相應。《易·中孚》鳴鶴在隂,其子和之。 又《爾雅·釋樂》徒吹謂之和。 又《集韻》調也。《禮·檀弓》竽笙備而不和。 又《禮運》五味,六和,十二食,還相爲質也。《註》春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多鹹,加以滑甘,是謂六和。 又《禮器》甘受和。《釋文》和,戸臥反。《周禮·天官》內饔掌王及后世子膳羞之割烹煎和之事。

和字组词

温和 滑和 和平 和谐 柔和 平和 和和 附和 三和 六和

和字配什么字最好

起名和配什么字最好?和配什么字最好男孩可配威、书、亮、灿、春等字起名大气好听的。女孩和字配什么字好听可配净、霏、荷、峡、苗等字起名最好听。点击输入姓氏及出生时间立即取名

与和搭配最受欢迎的名字

排名 汉字 热度
1 8617
2 8543
3 8515
4 8452
5 8425
6 8363
7 8302
8 8251
9 8160
10 8116
排名 姓名 热度
1 李八 8140
2 立闫 8067
3 昔锌 8011
4 芋潺 7948
5 徽懂 7885
6 顷禹 7828
7 戈哲 7743
8 峻茺 7718
9 钱咏 7652
10 吴双 7564
大师微信

微信扫一扫

qmwzxfu123 复制微信

宝宝八字起名

×
输入您的姓氏:
出生时间:

查看名字精准分析

×
姓名: 姓氏:
出生时间: